edubaza.pl
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,
12-100 Szczytno
Telefon: 47 733 59 00